Archive for سپتامبر 2013

جناب روحانی مگر قاتل ندا پیدا شد که قاتل شهید هسته ای را از بانکی مون طلب میکنی؟

سپتامبر 24, 2013

جناب حسن خان مگر قاتل ندا پیدا شد؟ مگر جانیان وحشی قتل ستار بهشتی پیدا شدند؟ مگر ان سرباز روانی نیروی انتظامی که از روی یک ایرانی با ماشین رد شد محاکمه شد؟ و هزاران قتل و جنایات سی و چند ساله مگر رسیدگی شد که در به در دنبال شهید هسته ای در سازمان ملل هستی؟ فقط این افراد ملت ایرانن؟ فقط کسانی که با خامنه ای دیدار میکنند خانواده ی شهدا هستند؟ تو رفتی انجا از حقوق ملت دفاع کنی یا حقوق ملت فلسطین؟

کاشکی آقای روحانی همیشه قرار باشه بره نیویورک، تا اینطوری همه زندانی ها رفته رفته آزاد بشن

سپتامبر 18, 2013

مخصوصا شبنم مددزاده و مجید توکلی!راستی‌ قبل از «سفر نیو یورک» بپرسیم آرش صادقی کجاست؟(کیانوش سنجری)

سوال از ماله کشان بنفش: روحانی همچنان دولت را در دست ندارد؟

سپتامبر 1, 2013

چرا فقط زندانیان سیاسی ازاد باید گردند؟ کاری میکنم تمامی زندانی ها ازاد شوند. این دروغگو بزرگ حسن روحانی در میان جمعیت هوچیگر بنفش یادتان هست؟ حال یک سوال ساده. ایا هنوز روحانی دولت را در دست نگرفته؟ از حال و روز حسین رونقی ملکی خبر دارد؟ یا نکند این وعده هم مانند انتخاب پورمحمدی (وزیر قتل و جنایت) در حیطه اختیار ایشان نیست.