Archive for مه 2012

ای جماعت خارج نشنین به جای تظاهرات برای شاهین نجفی فکری به حال جان دادن حسین ملکی ها بکنید

مه 26, 2012

شاهین نجفی در خارج از کشور است و حسین ملکی در استانه ی مرگ. جمهوری خونخوار اسلامی این بازی کثیف را انقدر کش خواهد داد تا جنایاتش را پنهان کند.اشتباه نکنید شاهین شایسته ی حمایت است اما او اکنون خارج از کشور است و جایش امن. اگر قرار است تظاهراتی برپا کنید نگذارید ملکی ها در سیاه چاله های این حکومت جان دهند.

باز بیضه های اسلام به خاطر افتاد و ایت الله های مفت خور از خواب بیدار شدند

مه 8, 2012

وقتی شاهین نجفی افتابه به دست میشود و عده ای را حسابی شستشو میدهد. باز انگار بیضه های اسلام به خطر افتاده و ایت الله های مفت خور را از خواب پرانده.وقتی ایت الله مفتخوری مثل صافی گل پایگانی فتوا میدهد و حکم ارتداد. وقتی دجال نیوز او را حرام زاده میخواند باید فهمید که شاهین باز هم درست به هدف زده.
شاهین نجفی صدای نسلی است که نمیخواهد خفه خوان بگیرد.

بـی غیرت ها گورتان را از تیم محبوبمان گم کنید/ آبروریزی 73 هزار نفری!

مه 1, 2012

پرسپولیس هر روز بد تر از دیروز.