Archive for مارس 2012

جناب متکی میدانید اوردنگی چیست؟ اگر ان را نوش جان نمیکردی ایا هنوز محمود گستاخ و دروغ گو بود!

مارس 16, 2012

تمام اینها به کنار اگر وقاحت را به این خصلت ها اضافه کنید تازه محمود هم تراز رهبر معظمتان می شود.

اگر: فلاحیان مردی برای تمام فصول جنایت است خاتمی: مردی برای تمام فصول وقاحت است

مارس 11, 2012

تحریم انتخابات دروغ بود/اصول ما امام است/ موسوی و کروبی در درون نظامند/ نظام به سختی شکل گرفته باید ان را حفظ کرد/

جناب مجتبی واحدی حکومت در حال ایران فروشی است و خاتمی با توهمات خود قصد دارد این خیانت بزرگ را نادیده بگیرد

مارس 11, 2012

همین

امروز اگر به خاطر رای دادن رفته ای یک جنایت کاری/ یک خیانت کاری/ یک بی شرف به تمام معنایی

مارس 2, 2012

خط قرمز ملت همین است. حال چه از سر نادانی رفتی, به خاطر 30/40 هزار تومن رفتی/ به خاطر چلوکباب رفته ای و یا مثل شیاد بزرگ هاشمی بروی و رای بدهی و تلویحی شیرین زبانی کنی باز هم جنایت کاری. باز هم خیانت کاری.

جناب بالاترین باز یک عده توهمات خود را تیتر اصلی موضوع داغ کرده اند لطفا قوانین را اجرا کنید

مارس 2, 2012

۴-۴ هنگام درج عنوان یا توضیح از هرگونه اظهارنظر شخصی پرهیز کنید. هاشمی رفسنجانی رسما تقلب در رای گیری های پیشین را تایید کرد.