Archive for ژوئیه 2011

خبر زنداني را از پدر و مادرش ميگيرند/ چقدر مصيبت است كه پدر زندان بان پسر باشد

ژوئیه 26, 2011

بي خبري از مهدي خزعلي فرزند ايت الله خزعلي كه درس شرافت به پدر اموخته.

گمشده این نسل ( اعتماد ) است نه ( اعتقاد )

ژوئیه 24, 2011

اما افسوس… که نه بر اعتماد…. «اعتقادیست ! و نه بر اعتقادشان » اعتماد»…!
…غزال…

با ادامه اخلاقیات ما، استبداد بازتولید خواهد شد. حکومت و مردم آینه همدیگرند

ژوئیه 23, 2011

حرف حق مثل ته خيار تلخه. نشون به اون نشون كه به جاي نقد مقاله ابراهيم نبوي ما شخصيت او رو نقد كرده ايم و يا بهتر فحش و ناسزا به او گفتيم..حرف اخر : با اين نوع برخورد ها به عنوان يك عضو جنبش سبز عملا خودمان تيشه به ريشه جنبش سبز ميزنيم. و باعث ريزش در افرادي ميشيم كه جور ديگه اي فكر ميكنند. تاكيد ميكنم كه فقط فكر ميكنند.

موسوي سكوت كني خائني! ايا سكوت و بي تفاوتي اين روزهاي ما ملت خيانت نيست؟

ژوئیه 19, 2011

از خودم شروع ميكنم كه عضو كوچكي از اين جنبش هستم.چه شده كه ما بي تفاوت شده ايم؟ چرا كارهاي حداقلي را هم كنار گذاشته ايم؟ چرا اسكناس نويسي را فراموش كرده ايم؟ چرا ديوار نويسي را ادامه نمي دهيم؟ ياران سبز وبلاگ ديوار نويسي كجا هستيد؟ چه شده كه نميتوانيم يكديگر را در فضاي مجازي پيدا كنيم. برنامه ريزي كنيم . راهكارهاي تازه ارائه بدهيم؟ اين همه گفتيم موسوي / كروبي سكوت كنيد خائن هستيد. ايا بي تفاوتي و سكون اين روزهاي ما خيانت نيست؟ چاره اي بي انديشيد ياران.

جناب مطهري سوهان روح شدي براي همه / اين خامنه اي كه بايد محاكمه شود نه رهبران جنبش سبز

ژوئیه 18, 2011

جناب علي مطهري/ اي اصولگرا/ اي پسر پدر فكر قشنگ/ رسما سوهان روح همه شدي. صداي جيگر باباتو ( حسين بازجو) رو در اوردي  مدام هم  مياي بين ما سبزها پارازيت ول ميكني. اقا جان با خودت چند چندي؟ فكر كردي نزديك انتخابات بياي اين جا تانگو ميرقصي ما هم برات كف ميزنيم؟ جمع كن بساط اين شارلاتان بازي ها رو. تو اگه يه ذره شرافت داشتي نميگفتي رهبران جنبش بايد محاكمه بشن. كدام محاكمه . چه كشكي. اگه بناست كسي محاكمه بشه اون رهبرت بايد محاكمه بشه كه تو نماز جمعه دستور قتل و جنايت عليه مردم رو صادر كرد. اقاي علي مطهري رو بازي كن جناب. شدي مثل اون جناب اكبر مصلحت كه با همين خوش رقصي ها تا الان دوم اورده. اگه حقانيت داري صحبت از جنايت رهبرت بكن. بگو ايشون غلط زيادي خوردن و فرمان قتل مردم رو صادر كردند.اگه شرافت داري بفرما اگر…..

حمايت گسترده مردمي از پگاه اهنگراني و سكوت جامعه هنري و سينمايي!

ژوئیه 16, 2011

حمايت گسترده مردم از پگاه اهنگراني در حالي ادامه دارد كه جامعه هنري و سينمايي ما در سكوت و خواب به سر ميبرد. دريغ از يك نامه اعتراضي دريغ از يك فرياد اعتراض به اين گروگان گيري.

پگاه اهنگراني را هم به گروگان گرفتند! ايا لقب بي خاصيتي خواص جامعه هنري برازنده انها نيست؟

ژوئیه 13, 2011

جعفر پناهي دستگير شد/ محمد رسول اف بازداشت شد/ رامين پرچمي به يك سال زندان محكوم شد/ فاطمه معتمد اريا ممنوع الكار شد/ و حالا هم پگاه اهنگراني! اين خواص جامعه را چه مي شود. واقعا خنده دار است. در تمام دنيا جامعه هنري ان در بطن هر رويداد و حادثه اي صاحب نظر است. اين جامعه هنري بي خاصيت ما را چه ميشود؟ از عالم و ادم بناليم. از شما هم بناليم؟
عزيزان همكارتان را به اسارت برده اند ميفهميد؟

جمهوري اسلامي از ما ميترسد اين ما هستيم كه با هم بودن را از ياد برده ايم

ژوئیه 8, 2011

فردا 18 تير است. سال روز مظلومت دانشجو. سالروز حقانيت انسانيت و پليدي و جهل و جنايت نظام اسلامي. به ياد همه ي عزيزان كشته شده در راه ازادي و حق خواهي. به ياد بهروز جاويد تهراني كه همچنان تاوان استقامتش را در زندان پس ميدهد.سالروزي ديگري از مبارزات ما ملت 18 تير است. 3 روز متوالي است كه خطوط اينترنتي در تهران دچار اشكال است. خط هاي ايرانسل به شدت دچار اختلال شبكه اي شده. اين ها يك چيز را ثابت ميكند و ان ترس حاكميت است . او همچنان از حضور ما ميترسد اما اين ما هستيم كه از ياد برديم با هم بودن و در كنار هم ماندن رمز پيروزي ماست. ما هستيم كه يادمان رفته رهبران جنبش سبز در گروگان حاكميت هستند. 18 تير از راه رسيد! حكومت با ترسي هميشگي درصدد كور كردن روزنه اي ديگر است براي با هم شدن و يكي شدن من و تو. اما ما از ياد برديم كه من و تو ميتوانيم مايي شويم به وسعت ايران زمين. 18 تير از راه رسيد!

اگر بنا بر تجمعي در 18 تير داريم چه بهتر تجمع را نزديكي منزل مير حسين عزيزمان برگزار كنيم

ژوئیه 6, 2011

خبرهاي ناگوار هر روزه و هر لحظه اي در ايران عزيزمان هر انسان ازاد انديشي را متاثر ميكند.چه شده كه در سكون و سكوت مانده ايم دلايل بسيار دارد.ماه ها از گروگان گيري حكومت عليه رهبران سبزمان ميگذرد و 18 تير ديگري در راه است. به عنوان عضو كوچكي از اين جنبش عظيم سبز پيشنهاد ميكنم اگر بنا را بر اين گذاشته ايم كه به كارزار ديگر خياباني برويم و خطر را به جان بخريم بزرگداشت 18 تير اين نماد بيداري و شهادت و شهامت دانشجويي را اين بار در نزديكي منزل ميرحسين عزيزمان برگزار كنيم. مادر بزرگوار بانو رهنورد نگران است. ما نيز نگران باشيم. منزل ميرحسين نزديك لانه زنبوري است كه از جهل و جنايت هيچ ابايي ندارد. دوستان و ياران سبزم پيشنهادات خود را مطرح كنيد وقت تنگ است.

خامنه اي 3سال پيش: خيالم راحت است كه احمدي نژاد هر حرفي را نميزند/ اما…

ژوئیه 5, 2011

خامنه اي رهبري كه نه راه پس دارد و نه راه پيش. ولي فقيه اين روزها گويا در پشم امور هم قرار ندارد. كار هر روزه او شده ديدار با سپاهيانش و نمايندگان مجلس. به هر در و ديواري خود را ميكوبد تا حكومتش رسوا تر نشود. روزگار عجب بازي ها كه ندارد. چند سال پيش خامنه اي با غرور تمام از محمود احمدي نژاد دفاع كرد . زر و زور را به كار برد تا او را با كودتايي سياه و ننگين اغشته به خون ملت ايران بر قدرت بنشاند. اگر او ديروز خرسند بود كه خيالش از صحبت هاي رييس جمهورش اسوده است كه هر حرفي را نميزد. امروزه رخت عزا به تن كرده كاره هر روزه اش شده نصيحت كردن از سر ناچاري. يك روز مجلسيان را به محضر فرا ميخواند روز ديگر سپاهيان ( برادران قاچاقچي). امروز خامنه اي از واو به واو كلماتي كه زبان رييس جمهورش كه نظرش به او نزديك هم بود مي ترسد. حسين شريعت مداري زبان اتشين خامنه اي اين روزها ها به جاي عربده كشي و فحش و تهمت به دريوزگي افتاده و نصيحت ميكند! بازنده واقعي اين نزاع قدرت كسي نيست جز شخص خامنه اي كه نه راه پس دارد و نه راه پيش. اگر هم جام زهر را سر نكشد اه بيگناهان و خون هاي به ناحق ريخته شده به فرمان او و سپاهيانش كاخ و حكومت ريا و جهل و جنايتش را در هم ميشكند. ان روز خواهد رسيد.