Archive for مارس 2011

ایت الله خ.ر معظم: سعید جان دلبندم دقت کن/وقتی کهریزک هست چه نیاز به جر دادن

مارس 10, 2011

پیام ایت الله خ.ر معظم خطاب به سعید تاجیک: سعید جان دلبندم دقت کن تا زمانی که سنگسار هست چه نیاز به جر دادن! بارها گفتم حتی اگه عکس من رو هم جر دادن جواب جر دادن جر دادن که نیست.تا وقتی کهریزک هست. تا زمانی که رافت اسلامی مجازاتی به نام سنگسار را در اختیار امت اسلامی قرار داده این کارها شایسته ی یک مومن و بسیجی نیست دلبندم

ماهیت خبرگان رهبری

مارس 8, 2011

شروع جلسه: من چشمام سو نداره دیگه از سمت چپ هر کسی عقل و هوشی براش مونده و میتونه بدونه ویلچر راه بره لطف کنه اعضا حاضر رو شمارش کنه ببینیم کسی مرده یا نه!
شمارش انجام شد ختم جلسه با بیانه ای اعلام می شود.

متن بیانیه: متاسفانه ایت الله پشمک چی در اوج جوانی در سن 118 سالگی انقلاب و محفل نورانی خبرگان را تنها گذاشته  و ره سپار دیار باقی شدند.این در حالی است که جای شکر از محضر ولی عصر امام زمان (عج) که ایت الله جنتی همچنان در قید حیات میباشند.

برای دوست عزیزم هخامنش که 12 روز است در بند است

مارس 3, 2011

دلشوره ات را دارم رفیق.12 روز شده که از تو بی خبریم.یاد عاشورای 88 بخیر. چقدر اشک ریختیم و چقدر الله اکبر سر دادیم. یاد روزها و شبایی که با هم پرسه زنان در خیابان های شهر شاهین نجفی گوش میدادیم.چقدر حسرت و چقدر به زمین و زمان فحش که این چه سرنوشت شومی است که گرفتار سرزمینمان شده.یاد شبهای شعار نویسی بخیر. از زعفرانیه و ونک تا پل پارک وی. شبهای دلهره و شبهای دلشوره. میدانم و میدانی که از سر ترس نبود. دلهره ی اینکه باید کاری کرد.12 روز است که در بندی! میدانم سرت بالاست. میدانم برای چه انجایی. مطمئنم تو یک سرو سبزی که خمیده نخواهد شد. طاقت بیار رفیق سیاهی در گذر است و صبح و روشنی در راه.